RSS
piątek, 01 stycznia 2010Ważniejsze wydarzenia Archidiecezji Wrocławskiej
Kalendarium styczeń 2010


Msza św. w homilią z okazji 100-lecia kościoła; przewodniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski02-01-201011:00 Rzym.-Kat. Parafia p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu - Księżu Małym

Opłatek dla Dziennikarzy; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski i Ks. Bp Edward Janiak
03-01-201017:00 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu

Opłatek dla Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich; bierze udział Ks. Abp Marian Gołębiewski
05-01-201017:00 Siedziba Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu

Opłatek dla Stowarzyszenia Civitas Christiana; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
06-01-201016:15 Biblioteka w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Mszę św. z homilią w Katedrze Wrocławskiej celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski
06-01-201018:30 Katedra Wrocławska p.w. św. Jana Chrzciciela

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę św. z homilią i głosi konferencję dla Sióstr Przełożonych z terenu Archidiecezji Wrocławskiej
09-01-201009:00 Klasztor Sióstr Urszulanek przy ul. Bpa Nankiera we Wrocławiu

Opłatek dla Dolnośląskiej Rady Lekarskiej; bierze udział Ks. Abp Marian Gołębiewski
09-01-201012:00 Siedziba Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. Matejki 4

Ks. Bp Edward Janiak
uczestniczy w spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej Nr 50
09-01-201011:00 Szkoła Podstawowa Nr 50 we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 28

Spotkanie opłatkowe dla Przewodników turystycznych; bierze udział Ks. Bp Edward Janiak
09-01-201012:00 Sala Gotycka w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu

Ks. Bp Edward Janiak
uczestniczy w spotkaniu opłatkowym dla Nauczycieli
09-01-201017:00 Wrocław

Msza św. celebrowana przez Ks. Abpa Mariana Gołębiewskiego, homilię głosi Ks. Rektor Waldemar Irek;


Opłatek akademicki - stypendia Metropolity Wrocławskiego
10-01-201015:00 Katedra Wrocławska p.w. św. Jana Chrzciciela


Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego

5. rocznica Verbum cum Musica; udział bierze Ks. Abp Marian Gołębiewski
10-01-201019:00 Wrocław

Spotkanie noworoczne z Konsulem Honorowym Bułgarii - P. Janem Chorostkowskim; uczestniczy Ks. Bp Edward Janiak
13-01-201017:00 Wrocław

Obchody 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu; bierze udział Ks. Abp Marian Gołębiewski
15-01-201018:00 Opera Wrocławska we Wrocławiu

Dzień Judaizmu; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
16-01-201019:00 Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

W spotkaniu ze Wspólnotą św. Jana Chrzciciela uczestniczy Ks. Bp Edward Janiak
17-01-201015:00 Wrocław

Wykład biblijny przedstawia Ks. Abp Marian Gołębiewski
19-01-201017:15 Sala im. J. Czekanowskiego w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu

Ks. Abp Marian Gołębiewski
uczestniczy w Zebraniu Rady Ekonomicznej KEP w Warszawie
22-01-201010:30 Warszawa

Eucharystia z udziałem Kanoników Metropolitalnej Kapituły Katedralnej z okazji święta patronalnego Kapituły - św. Wincentego
22-01-201018:30 Katedra Wrocławska p.w. św. Jana Chrzciciela

Ks. Abp Marian Gołębiewski
przebywa poza Archidiecezją Wrocławską
od 23 do 31-01-2010


Mszę św. z okazji finału Europejskiego Przeglądu Rodzin Muzykujących celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski, homilię głosi Ks. Proboszcz Janusz Gorczyca
31-01-201011:00 Rzym.-Kat. Parafia p.w. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie


Źródło: Archidiecezja Wrocławska17:34, syzyff
Link