RSS
czwartek, 02 lutego 2012
Ważniejsze wydarzenia Archidiecezji Wrocławskiej
Kalendarium luty 2012

Ingres J.E. Ks. Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski

02.02.201211:00

Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie

Dzień Życia Konsekrowanego – uroczystą Eucharystię z udziałem przedstawicieli Zakonów Męskich i Żeńskich celebruje Ks. Bp Andrzej Siemieniewski

02.02.201210:00

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Sakramentu chrztu św. dzieciom urodzonym na przełomie roku udziela Ks. Bp Edward Janiak

02.02.201212:00Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Dzień formacyjny dla sióstr przełożonych; Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią i głosi wykład

04.02.20129:00Klasztor Sióstr Urszulanek we Wrocławiu przy ul. Bpa Nankiera

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski głosi prelekcję nt.: „Stwórca i ewolucja stworzenia”

07.02.201217:00

Siedziba Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, ul. Kuźnicza we Wrocławiu

42. rocznica święceń biskupich J.Em. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza, Arcybiskupa Wrocławskiego - Seniora

08.02.2012Wrocław

Spotkanie noworoczne zorganizowane przez PKO Bank Polski; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski

08.02.201219:00

Hala Ludowa we Wrocławiu

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski celebruje Eucharystię w katedrze z okazji Światowego Dnia Chorego

10.02.201211:00

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

6. rocznica święceń biskupich J.E. Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego

11.02.2012

Wrocław

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski prowadzi spotkanie dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w ramach spotkań dla wspólnot, stowarzyszeń i grup „Kościół naszym domem, diecezja – rodziną”

18.02.2012

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Zakończenie rekolekcji zimowych Ruchu Rodzin Nazaretańskich; Eucharystię z homilią celebruje Ks. Bp Andrzej Siemieniewski

19.02.201210:00

Licheń

46. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu „Rodzina szkołą trzeźwości”

19-25.02.2012

Środa Popielcowa; Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią i poświęca popiół

22.02.201218:30

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski prowadzi rekolekcje w parafii Św. Konstancji w Chicago

od 23.02.2012

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Św. Konstancji w Chicago

Zebranie Zarządu Towarzystwa św. Brata Alberta; uczestniczy Ks. Bp Edward Janiak

24.02.2012

Wrocław

Ks. Bp Edward Janiak udziela posługi lektoratu alumnom Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego

25.02.201211:30Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Ks. Abp Marian Gołębiewski uczestniczy w spotkaniu Komisji Nauki Wiary KEP

29.02.2012

Warszawa

Źródło: Archidiecezja Wrocławska

23:07, syzyff
Link