RSS
piątek, 04 listopada 2011
Ważniejsze wydarzenia Archidiecezji Wrocławskiej
Kalendarium listopad 2011

Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią na cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca we Wrocławiu

01.11.201114:00

Cmentarz św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Bujwida

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski celebruje Eucharystię na cmentarzu parafii p.w. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu

01.11.201114:00

Cmentarz rzym.-kat. Parafii p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu przy ul. Bardzkiej

Spotkanie z Pismem Świętym w ramach Verbum cum musica; wstęp - Ks. Abp Marian Gołębiewski

02.11.201117:00Kościół Świętego Krzyża we Wrocławiu

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski celebruje Eucharystię dla Chrześcijańskiej Inicjatywy Społecznej

05.11.201114:00Jasna Góra

Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią w Bazylice p.w. Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi w Trzebnicy z okazji 150-lecia rozpoczęcia posługi Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

06.11.201111:00

Bazylika Mniejsza p.w. Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi w Trzebnicy

Rekolekcje kapłanów Ruchu Rodzin Nazaretańskich; prowadzi Ks. Bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu Rodzin Nazaretańskich

06-09.11.2011

Jasna Góra

Gala z okazji 30-lecia istnienia Schronisk św. Brata Alberta; uczestniczy Ks. Bp Edward Janiak

07.11.201118:00

Opera Wrocławska

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski celebruje Eucharystię w święto narodowe

11.11.201113:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w.  Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie

Ks. Abp Marian Gołębiewski przewodniczy Radzie Pedagogicznej dotyczącej III roku Alumnów MWSD

14.11.201116:00

Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu

Doktorat honoris causa na PWT; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski

15.11.201111:00Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Posiedzenie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Wrocławskiej pod przewodnictwem Ks. Abpa Mariana Gołębiewskiego i z udziałem Biskupów Pomocniczych

15.11.201115:30

Wrocław

Spotkanie Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski; prowadzi Ks. Abp Marian Gołębiewski – przewodniczący tejże Rady

16.11.201110:30

Warszawa

Ks. Bp Edward Janiak celebruje Eucharystię w Katedrze Wrocławskiej z okazji rocznicy konsekracji świątyni

16.11.201118:30

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią w kaplicy domu prowincjalnego Sióstr Elżbietanek z okazji Święta Patronalnego Zgromadzenia

17.11.201106:30Kaplica domu prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu

Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. dla grup odnowy w Duchu Świętym

19.11.201111:00

Kościół p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Bujwida

II Marsz Mężczyzn w obronie życia; Mszę św. celebruje Ks. Bp Andrzej Siemieniewski

19.11.201113:00Kościół p.w. Św. Wojciecha we Wrocławiu, OO. Dominikanie

Posiedzenie Rady Stałej Episkopatu Polski; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski

21.11.201111:00

Jasna Góra

Ks. Abp Marian Gołębiewski wraz z Biskupami Pomocniczymi Archidiecezji Wrocławskiej uczestniczy w rekolekcjach dla Księży Biskupów na Jasnej Górze

21-24.11.2011

Jasna Góra

Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. w katedrze – homilia: Ks. Prałat prof. Józef Swastek - a następnie przewodniczy sesji publicznej procesu Siostry M. Paschalis Jahn i IX Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety


25.11.201110:00

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski uczestniczy w dniu skupienia animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich

26.11.2011

Jasna Góra

Uroczystości Księży Biskupów Pomocniczych Archidiecezji Wrocławskiej:

Imieniny J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego oraz 15. rocznica święceń biskupich J.E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka

30.10.2011

Wrocław

Archidiecezja Wrocławska

23:31, syzyff
Link