RSS
wtorek, 29 kwietnia 2008Ważniejsze wydarzenia Archidiececji Wrocławskiej
Kalendarium maj 2008


Ks. Abp Marian Gołębiewski przyjmuje na obiedzie w rezydencji Ks. Bpa Petera Moran ze Szkocji (diec. Aberdeen) z towarzyszącym Kapłanem01-05-200813:00 Rezydencja arcybiskupów wrocławskich

Ks. Abp Marian Gołębiewski
konsekruje kościół i poświęca dzwony
01-05-200817:00 Swiątynia p.w. M.B. Częstochowskiej w Krępicach, parafia Mrozów.

Zebranie Rady Stałej i Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
02-05-200811:00 Jasna Góra

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
wraz ze Wspólnotą Hallelujah pielgrzymuje „Śladami Apostołów Słowian” (Słowacja)
1 - 4-05-2008
Słowacja

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę Św. z homilią w katedrze
03-05-200813:00 Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Abp Marian Gołębiewski
04-05-2008
Rzym.-Kat. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Oławie

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak
04-05-200809:00-12:30 Rzym.-kat. parafia p.w. M.B. Różańcowej w Kruszynie

Ks. Abp Marian Gołębiewski
przewodniczy Radzie Pedagogicznej, podczas której odbędzie się dopuszczenie alumnów do Święceń diakonatu
05-05-200816:00 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak
06-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Stanisława Bpa i M. w Skarbimierzu

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
06-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Karola Boromeusza w Wołowie

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę Św. z homilią oraz poŚwięca nowy budynek Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Wierzbicach
07-05-200815:30 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wierzbicach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
07-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Franciszka z Asyżu i Św. Piotra z Alkantary w Namysłowie

Ks. Abp Marian Gołębiewski
uczestniczy w uroczystoŚci Święceń biskupich Ks. Prałata Adama Bałabucha
08-05-200811:00 Katedra Świdnicka p.w. Św. Stanisława Bpa i M.

Obłóczyny prałackie Ks. Proboszcza Jacka Żołądka, zwieńczenie jubileuszu 750-lecia koŚcioła p.w. Św. Stanisława Bpa i M. w Starym Zamku, 50-lecie parafii po II wojnie Światowej oraz odpust parafialny połączony z bierzmowaniem - uroczystoŚciom tym przewodniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski celebrując Eucharystię
08-05-200816:00 KoŚciół parafialny p.w. Św. Stanisława Bpa i M. w Starym Zamku

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
08-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. ŚŚ. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
08-05-200818:00 KoŚciół p.w. Świętego Krzyża na terenie Parafii Katedralnej we Wrocławiu

Nadanie Gimnazjum imienia ks. J. Twardowskiego; Mszę Św. z homilią w koŚciele Św. Henryka celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski
09-05-200810:00 KoŚciół parafialny p.w. Św. Henryka we Wrocławiu

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
09-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Odkupiciela Świata we Wrocławiu

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
09-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Agnieszki we Wrocławiu - MaŚlicach

Ks. Abp Marian Gołębiewski
przewodniczy w obradach Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich
10-05-200810:00 Dom Jana Pawła II we Wrocławiu

Peregrynacja relikwii Św. Joanny Beretty Molla - przewodniczy Ks. Bp Edward Janiak
10-05-200817:00 Jelcz - Laskowice

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
celebruje Eucharystię dla absolwentów medycyny z 1968 r
10-05-200809:00 Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Uroczyste Nieszpory przed Zesłaniem Ducha Świętego celebruje Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
10-05-200817:30 KoŚciół Dominikański p.w. Św. Wojciecha we Wrocławiu

UroczystoŚci ku czci Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie na Skałce; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
11-05-200809:00 Kraków

Spotkanie Sybiraków na Jasnej Górze; przewodniczy Ks. Bp Edward Janiak
11-05-200811:00 Jasna Góra

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę Św. z homilią w katedrze w intencji pielęgniarek i położnych
12-05-200809:00 Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Wizytację kanoniczną parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak.
12-05-2008od 10:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Lewinie Brzeskim

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
12-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie

Ks. Abp Marian Gołębiewski
przebywa w Rzymie
od 13 do 15-05-2008
Rzym

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
13-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. ŚŚ. Ap Piotra i Pawła w Namysłowie

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
13-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Macierzyństwa NMP we Wrocławiu - Pilczycach

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
14-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
14-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. M.B. Nieustającej Pomocy we Wrocławiu - Muchoborze Małym

Kongres Odnowy w Duchu Świętym - uczestniczy Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
15-05-2008
Częstochowa

Ks. Bp Edward Janiak
celebruje Mszę Św. z homilią w koŚciele Św. Maurycego z okazji przyjęcia p. Bronisława Pałysa do Zakonu Bożogrobców
16-05-200818:30 KoŚciół parafialny p.w. Św. Maurycego we Wrocławiu

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
celebruje Eucharystię dla uczestników konkursu o Słudze Bożym Janie Pawle II
16-05-200810:00 KoŚciół p.w. Św. Piotra i Pawła we Wrocławiu

Ks. Bp Edward Janiak
udziela Święceń prezbiteratu i diakonatu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów OFM
17-05-200810:00 KoŚciół Ojców Franciszkanów we Wrocławiu -Karłowicach

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
17-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu

Nadanie miastu Bolesławiec patronatu Św. Marii de Mattias. UroczystoŚciom przewodniczy Ks. Abp Józef Kowalczyk - Nuncjusz Apostolski w Polsce, przy udziale Ks. Abpa Mariana Gołębiewskiego
18-05-200812:00 Bolesławiec, Rynek

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak.
18-05-200809:00-16:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Jadwigi w Michałowie

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Abp Marian Gołębiewski
19-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Jakuba Ap. w Sobótce

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak
19-05-200809:00-17:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Szydłowicach

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
19-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Józefa Obl. NMP w Lutyni

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Abp Marian Gołębiewski
20-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Jana Ap. we Wrocławiu - Zakrzowie

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
20-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Henryka we Wrocławiu

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
20-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Bonifacego we Wrocławiu

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
21-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Anny we Wrocławiu - Oporowie

UroczystoŚć NajŚw. Ciała i Krwi Chrystusa; Mszę Św. z homilią w katedrze celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski, a następnie Procesja Eucharystyczna ulicami m. Wrocławia i ostatnia stacja przy figurze Chrystusa Króla z homilią Ks. Rektora Waldemara Irka. Uczestniczą Księża Biskupi Wrocławscy
22-05-200809:00 Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela i ulice miasta Wrocławia

Ks. Abp Marian Gołębiewski
przewodniczy obradom Rady Kapłańskiej Archidiecezji Wrocławskiej; uczestniczą Księża Biskupi Wrocławscy
23-05-200815:00 Aula Senacka

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
23-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. M.B. Królowej Pokoju we Wrocławiu - Popowicach

Dzień modlitwy za Kościół w Chinach
24-05-2008


Ks. Abp Marian Gołębiewski
udziela święceń kapłańskich diakonom Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego
24-05-200810:00 Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Ks. Bp Edward Janiak
poświęca gminną salę sportową
24-05-200814:00 Marcinkowice

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
24-05-200814:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP w Strupinie

Ks. Abp Marian Gołębiewski
udziela Sakramentu Bierzmowania i poświęca plebanię
25-05-200812:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Faustyny we Wrocławiu - Biskupinie

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
25-05-20088:00-19:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Andrzeja Ap. w Środzie Śl

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak
26-05-200811:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Mikołaja w Miłoszycach

Obłóczyny prałackie Ks. Proboszcza Zdzisława Syposza oraz bierzmowanie młodzieży - przewodniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
27-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Anny we Wrocławiu - Praczach

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
27-05-200817:00 Milicz

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Abp Marian Gołębiewski
28-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Kamieńcu Wrocławskim

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak
28-05-200809:00-12:00 Rzym.-kat. parafia p.w. ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła w Mąkoszycach

4. rocznica konsekracji kościoła; Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Edward Janiak
29-05-200818:30 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
29-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Jadwigi we Wrocławiu - Kozanowie

50-lecie parafii; Mszę Św. odpustową celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski, a homilię głosi o. prof. Hugolin Langkammer OFM. Poświęcenie kamienia węgielnego
30-05-200818:00 Rzym.-kat. parafia p.w. NajŚw. Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak
30-05-200816:00 Rzym.-kat. parafia p.w. NajŚw. Serca Pana Jezusa w Pogorzeli

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
30-05-200817:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Jadwigi we Wrocławiu - LeŚnicy

Ks. Abp Marian Gołębiewski
udziela święceń kapłańskich i diakonatu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów
31-05-200810:00 Bazylika p.w. Św. Jadwigi w Trzebnicy

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Edward Janiak
31-05-200816:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Lubszy

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
31-05-200815:00 Rzym.-kat. parafia p.w. Św. Marcina w Barkowie

Źródło: Archidiecezja Wrocławska


20:48, syzyff
Link