RSS
sobota, 01 czerwca 2013
Ważniejsze wydarzenia Archidiecezji Wrocławskiej
Kalendarium czerwiec 2013

Promocja ceremoniarzy i lektorów; uroczystościom przewodniczy Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

01.06.201311:00

Kościół Kolegiacki p.w. Świętego Krzyża we Wrocławiu

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania i przewodniczy uroczystościom odpustowym ku czci św. Jana Nepomucena.

01.06.201316:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Św. Jana Nepomucena w Zielenicach

Ks. Abp Marian Gołębiewski uczestniczy w godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem.

02.06.201317:00

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

02.06.201308:00Rzym.-Kat. Parafia p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Niwniku

Ks. Abp Marian Gołębiewski przewodniczy Mszy św. z udziałem Kapłanów świętujących 20-lecie święceń kapłańskich.

03.06.201312:00

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania.

03.06.201318:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Narodzenia NMP w Smolcu

Ks. Abp Marian Gołębiewski udziela sakramentu bierzmowania.

04.06.201318:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania młodzieży z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach.

04.06.201315:00

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wierzbicach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania.

04.06.201318:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Prusach

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

06.06.2013

11:30

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Św. Mikołaja w Wierzbnie

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

07.06.2013

Rzym.-Kat. Parafia p.w. NMP Królowej w Oławie

Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią w sanktuarium św. Brata Alberta i bł. Bernardyny z udziałem pracowników, wolontariuszy i członków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z kół i schronisk z całej Polski TPBA.

08.06.2013

11:00

Sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo” w Krakowie

Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; bierze udział Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

08.06.201310:00Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania.

08.06.201317:00Rzym.-Kat. Parafia p.w. Św. Jadwigi w Dobroszycach

20-lecie erygowania parafii w Świerczowie i 90-lecie konsekracji kościoła; uroczystościom przewodniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski.

09.06.201313:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Świerczowie

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

09.06.201310:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Kotowicach

Ks. Abp Marian Gołębiewski udziela sakramentu bierzmowania.

11.06.201317:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania.

11.06.201316:00Trzebnica

Ks. Abp Marian Gołębiewski uczestniczy w uroczystościach Złotego Jubileuszu Kapłaństwa J.E. Ks. Bpa Antoniego Dydycza OFMCap., Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej.

13.06.201316:00

Drohiczyn

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania.

13.06.201318:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Św. Mikołaja we Wrocławiu (Ojcowie Paulini)

Ks. Abp Marian Gołębiewski udziela sakramentu bierzmowania.

15.06.201317:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela święceń kapłańskich o. Szymonowi Frankowskiemu CSSP.

15.06.201310:30

Kościół p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Bujwida

Ks. Abp Marian Gołębiewski udziela sakramentu bierzmowania młodzieży z Gimnazjum Sióstr Urszulanek.

16.06.201311:00

Kaplica w klasztorze Sióstr Urszulanek we Wrocławiu przy pl. Bpa Nankiera 16

Kongres Nowej Ewangelizacji; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski.

16.06.2013

13:00

Wrocław

Wizytację kanoniczną w parafii przeprowadza Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

16.06.201310:15

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Oławie

Zjazd Walny Stowarzyszenia Teologii Duchowości; bierze udział Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

21.06.2013

12:00

Wadowice

362. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski i Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

21-23.06.2013

Kraków

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Ks. Abp Marian Gołębiewski udziela święceń diakonatu alumnom Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

24.06.201310:00Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

W Uroczystość głównego Patrona Archidiecezji Wrocławskiej – Święto Wrocławia Mszę św. odpustową z udziałem Władz Miejskich celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski, homilię głosi Ks. Rektor Andrzej Tomko.

24.06.201318:30

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski uczestniczy w zakończeniu roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

25.06.201311:00

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, aula.

Ks. Abp Marian Gołębiewski uczestniczy w uroczystościach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

26-27.06.2013

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania.

27.06.201318:00Rzym.-Kat. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Stobrawie

Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią z okazji przygotowań do obchodów dwusetnej rocznicy urodzin św. Jana Bosko i peregrynacji relikwii.

28.06.201312:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Chrystusa Króla we Wrocławiu prowadzona przez Księży Salezjanów

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela sakramentu bierzmowania.

28.06.201317:00

Rzym.-Kat. Parafia p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie

Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią w intencji Ojca Świętego Franciszka z udziałem duchowieństwa.

29.06.201311:00

Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa J.E. Ks. Biskupa Stefana Cichego, Ordynariusza Diecezji Legnickiej; w uroczystościach bierze udział Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

29.06.2013

Katedra w Legnicy

 

 

Źródło: Archidiecezja Wrocławska