RSS
piątek, 15 września 2006


WydarzenieDataGodzinaMiejsce
Mszę św. z homilią z udziałem Policji celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski01-10-200612:30Kościół p.w. Odkupiciela Świata we Wrocławiu
Verbum cum Musica - uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski01-10-200616:30Kościół p.w. ŚŚ. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu
Ks. Bp Edward Janiak celebruje Mszę św. z okazji odpustu i dożynek01-10-200613:00Kościół filialny p.w. M.B. Różańcowej w Księginicach Małych, parafia Nasławice
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski bierze udział w obchodach 10. rocznicy Diecezji Grecko-Katolickiej01-10-200610:00Wrocław, Katedra grecko-katolicka
Mszę św. z okazji wspomnienia św. Teresy od Dziesiątka Jezus celebruje w Karmelu Wrocławskim Ks. Bp Józef Pazdur01-10-200618:00Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych we Wrocławiu
Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej; Mszę św. w intencji Politechniki i całego środowiska akademickiego Wrocławia celebruje z Ks. Abp Marian Gołębiewski, a homilię głosi Ks. prof. Józef Pater - rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. Inauguracja w Auli Politechniki - uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski02-10-200608:00 - 11:00Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela Aula Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim - uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski03-10-200610:00Uniwersytet Wrocławski
Ks. Abp Marian Gołębiewski poświęca nowy obiekt w centrum outlet Factory Wrocław03-10-200612:00Wrocław, ul. Graniczna 2
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski celebruje Eucharystię w intencji środowiska akademickiego03-10-200608:30Wrocław, kościół uniwersytecki
Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią z okazji uroczystości św. Franciszka z Asyżu04-10-200618:00Wrocław-Karłowice, kościół p.w. Św. Antoniego u Ojców Franciszkanów
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski sprawuje Mszę św. odpustową05-10-200618:00Wrocław, parafia p.w. Św. Faustyny
Mszę św. z homilią celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski dla uczestników Odnowy w Duchu Świętych07-10-200618:00Kościół p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego we Wrocławiu
Ks. Bp Edward Janiak celebruje Eucharystię na rozpoczęcie kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św07-10-200609:30Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski poświęca pomieszczenia Hospicjum we Wrocławiu07-10-200614:00Hospicjum przy pl. Hirszfelda we Wrocławiu
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski celebruje Eucharystię w intencji Hospicjum07-10-200615:00Wrocław, kościół p.w. Św. Ignacego Loyoli przy ul. Stysia
Ks. Abp Marian Gołębiewski uczestniczy w uroczystościach w Gnieźnie08-10-200613:00Gniezno
W kościołach Archidiecezji Wrocławskiej czytany jest List Pasterski przed VI. Dniem Papieskim Jana Pawła II i uroczystością św. Jadwigi08-10-2006
Kościoły Archidiecezji Wrocławskiej
Uroczyste rozpoczęcie SZLAKU ŚW. JAKUBA - bierze udział Ks. Bp Edward Janiak08-10-200617:00Wrocław, kościół p.w. Św. Elżbiety
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski prowadzi spotkanie dla Sióstr Przełożonych z terenu Archidiecezji Wrocławskiej nt.: „Nowe ruchy i sekty”08-10-200609:00 - 12:00Klasztor Sióstr Urszulanek we Wrocławiu
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku; Ks. Abp Marian Gołębiewski odbiera Złotą Odznakę UTW09-10-200612:00Wrocław, ul. Dawida 1
Inauguracja roku akademickiego w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; Mszę św. celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski, homilię głosi Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz. Bierze udział Ks. Bp Edward Janiak. Doktorat h.c. J.Em. Ks. Kard. Mariana Jaworskiego10-10-200609:00Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela i Aula PWT
Ks. Bp Edward Janiak poświęca Katolicką Szkołę Caritas11-10-200611:00Kotowice, Szkoła Katolicka Caritas
Imieniny J.E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka13-10-2006
Ks. Bp Józef Pazdur celebruje Eucharystię z homilią w Bazylice Trzebnickiej dla alumnów M.W.S.D. oraz młodzieży zakonnej przybyłych z pielgrzymką grobu św. Jadwigi13-10-200615:00Trzebnica, Bazylika św. Jadwigi
Ks. Abp Marian Gołębiewski uczestniczy w Sympozjum Dzieła Biblijnego14-10-200610:00
Ks. Abp Marian Gołębiewski przewodniczy Nabożeństwu Biblijnemu w Katedrze14-10-200616:00Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela
Ks. Bp Edward Janiak celebruje Eucharystię dla Liturgicznej Służby Ołtarza przybyłej w pielgrzymce Sanktuarium św. Jadwigi14-10-200611:00Trzebnica, Sanktuarium św. Jadwigi
Msza św. koncelebrowana z homilią przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego dla młodzieży studiującej i pracującej przybyłej z pieszą pielgrzymką grobu św. Jadwigi14-10-200617:00Trzebnica, Sanktuarium św. Jadwigi
Centralne Uroczystości Jadwiżańskie w Trzebnicy - Suma odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego - Metropolity Poznańskiego z okolicznościową homilią. Biorą udział Biskupi Wrocławscy15-10-200611:00Sanktuarium Trzebnickie św. Jadwigi
VI Dzień Papieski Jana Pawła II - zbiórka na Dzieło III Tysiąclecia15-10-2006
Archidiecezja Wrocławska
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski uczestniczy w uroczystościach związanych z Dniem Nauczyciela15-10-200618:00Polkowice
Ks. Abp Marian Gołębiewski uczestniczy w Radzie Pedagogicznej przed kandydaturą alumnów MWSD16-10-200616:00Wrocław
Dzień liturgicznego wspomnienia św. Jadwigi; Nabożeństwo różańcowe i Msza św. z homilią pod przewodnictwem Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego16-10-200618:00Trzebnica, Sanktuarium św. Jadwigi
Ks. Abp Marian Gołębiewski wraz z Biskupami bierze udział w spotkaniu imieninowym u J.E. Ks. Bpa Ignacego Deca17-10-200613:00Świdnica, rezydencja biskupia
Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski - uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski wraz z Biskupami Pomocniczymi Archidiecezji Wrocławskiej18-10-2006 19-10-2006
Warszawa
Msza św. z homilią oraz poświęcenie sztandaru z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej - przewodniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski20-10-200610:00Parafia p.w. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu - Muchoborze Wielkim
Ks. Abp Marian Gołębiewski przyjmuje przedstawiciela Renovabis20-10-200614:00Wrocław, Rezydencja Arcybiskupów
60-lecie Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek - Mszę św. z homilią celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski21-10-200610:00Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela
Dzień skupienia i spotkanie z Księżmi Proboszczami alumnów - przewodniczy Ks. Bp Edward Janiak21-10-2006
Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu
60-lecie Szkoły Podstawowej im.gen. Andersa; w obchodach uczestniczy Ks. Bp Andrzej Siemieniewski21-10-200610:00Wrocław, parafia p.w. Św. Henryka
Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią w lokomotywowni Wrocław Główny z okazji 26. rocznicy protestu głodowego22-10-200609:30Wrocław Główny, Lokomotywownia
Konferencja Księży Dziekanów - Ks. Abp Marian Gołębiewski koncelebruje Mszę św. z homilią. Uczestniczy Ks. Bp Edward Janiak24-10-200610:00Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu
60-lecie powstania Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej - udział bierze Ks. Abp Marian Gołębiewski26-10-200610:00Wrocław - Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego
Ks. Abp Marian Gołębiewski uczestniczy w uroczystej Sesji Biblijnej w Lublinie27-10-200610:00Lublin
60-lecie Szkoły i nadanie imienia Jana Pawła II - Mszę św. celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski28-10-200610:00Czernica Wrocławska, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski celebruje Eucharystię na kursie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.28-10-200609:30Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu
Ks. Abp Marian Gołębiewski celebruje Mszę św. z homilią oraz poświęca organy i polichromię w kościele p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu29-10-200613:00Kościół p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski udziela Sakramentu Bierzmowania młodzieży29-10-200613:00Wierzbice, Zakład Leczniczo- -Wychowawczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa


Źródło: Archidiecezja Wrocławska


15:43, syzyff
Link