RSS
poniedziałek, 28 września 2009


Ważniejsze wydarzenia Archidiecezji Wrocławskiej
Kalendarium październik 2009


Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Politechnice Wrocławskiej; wykład inauguracyjny „Etyka w biznesie” referuje Ks. Abp Marian Gołębiewski01-10-200911:00 Politechnika Wrocławska

Ks. Bp Edward Janiak
celebruje Mszę św. odpustową ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus
01-10-200918:00 Rzym.-kat. Parafia p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Wrocławiu - Osobowicach

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Ekonomicznym; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
02-10-200912:00 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 198/120, Audytorium im. Jana Pawła II

Ks. Bp Edward Janiak
poświęca sztandar Zespołu Szkół Telekomunikacyjnych i Elektrycznych
02-10-200908:00 Rzym.-kat. Parafia p.w. Św. Maurycego we Wrocławiu

Franciszkańska modlitwa o pokój - nabożeństwo ekumeniczne; uczestniczy Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
02-10-200918:00 Rzym.-kat. Parafia p.w. Św. Antoniego we Wrocławiu - Karłowicach, prowadzona przez Franciszkanów OFM

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę św. z homilią z okazji 20-lecia działalności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
03-10-200911:00 Katedra Wrocławska, p.w. Św. Jana Chrzciciela

Spotkanie absolwentów Technikum Przemysłu Leśnego z Sobieszowa; uczestniczy Ks. Bp Edward Janiak
od 3 do 04-10-200916:00 Warszawa, Konstancin-Jeziorna

Missa Tridentina w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu - sprawuje Ks. Prałat Stanisław Pawlaczek; coram episcopo - Ks. Abpa Mariana Gołębiewskiego
04-10-200918:00 Kościół p.w. NMP na Piasku we Wrocławiu

Wyjazd Ks. Abpa Mariana Gołębiewskiego na Konferencję Episkopatu Polski w Warszawie
05-10-200914:00 Wrocław - Warszawa

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
przewodniczy spotkaniu Księży Kapelanów Szpitali, Domów Opieki Społecznej i Hospicjów
05-10-200911:00 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu

349. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski i Księża Biskupi Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej
od 6 do 7-10-2009
 Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

Ks. Abp Marian Gołębiewski
uczestniczy w uroczystości 10-lecia działalności Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
09-10-200911:00 Wrocław, ul. Wejherowska 28

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę św. z homilią z okazji 20-lecia istnienia Towarzystwa im.  Edyty Stein
09-10-200918:00 Kościół p.w. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu

Pielgrzymka do Ars z okazji Roku Kapłańskiego; przewodniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
10-10-2009
 Ars

Zakończenie sezonu „Odra”; uczestniczy Ks. Bp Edward Janiak
10-10-200911:00 Wrocław, Civitas Christiana

Diecezjalny dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie; przewodniczy Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
10-10-200913:00 Henryków, Seminarium Duchowne

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę św. z homilią i poświęca dach na Sanktuarium Maryjnym w Sulistrowiczkach
11-10-200912:00 Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, na terenie rzym.-kat. Parafii p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach

Inauguracja roku w duszpasterstwie angielsko-języcznym; przewodniczy Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
11-10-200916:00 Rzym.-kat. Parafia p.w. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, prowadzona przez Franciszkanów OFMConv.

Ks. Abp Marian Gołębiewski
przewodniczy koncelebrowanej Mszy św. w Katedrze z okazji inauguracji roku akademickiego 2009/2010 na PWT we Wrocławiu, homilię głosi Ks. Bp Marek Mendyk - Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej. Po Eucharystii Akademia w Auli PWT.
13-10-200910:00 - 11:30 Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela, Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Ks. Bp Edward Janiak
prowadzi Nabożeństwo Fatimskie
13-10-200918:30 Rzym.-kat. Parafia p.w. Św. Bonifacego we Wrocławiu

Mszę św. z homilią celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski z okazji poświęcenia sztandaru im. św. Jadwigi Śląskiej
14-10-200909:00 Rzym.-kat. Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu - Kuźnikach

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę św. i głosi homilię dla młodzieży duchownej (klerycy i siostry) przybyłej w pieszej pielgrzymce do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
15-10-200915:30 Sanktuarium św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy

Konferencja Księży Dziekanów; Ks. Abp Marian Gołębiewski przewodniczy koncelebrze Mszy św. w Kaplicy Seminaryjnej, homilię głosi Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek - rektor PWT. W Konferencji uczestniczą także Księża Biskupi Pomocniczy.
16-10-200910:00 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu

Otwarcie wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym, przewodniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
16-10-200917:00 Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Mszę św. z homilią celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski z okazji rozpoczęcia pracy Klubu Inteligencji Katolickiej
16-10-200918:00 KIK - Wrocław, pl. Strzelecki 22

Imieniny J.E. Ks. Bpa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego; w spotkaniu uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
17-10-200913:00 Rezydencja Księży Biskupów w Świdnicy

Ks. Bp Edward Janiak
celebruje Eucharystię dla członków Służby Liturgicznej Ołtarza, zgromadzonych w Sanktuarium św. Jadwigi Śl. w ramach corocznej pielgrzymki do grobu Patronki Śląska
17-10-200911:00 Sanktuarium św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy

Piesza pielgrzymka przede wszystkim młodzieży pracującej i studiującej do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; uroczystą Eucharystię dla przybyłych pielgrzymów celebruje Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
17-10-200916:30 Sanktuarium św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy

Centralne Uroczystości Jadwiżańskie w Trzebnicy; Koncelebrowanej Mszy św. z homilią ku czci św. Jadwigi Śląskiej przewodniczy J.Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz - Arcybiskup Metropolita Krakowski; uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski i Księża Biskupi Pomocniczy
18-10-200911:00Sanktuarium św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy

Imieniny J.E. Ks. Bpa Edwarda Janiaka; w spotkaniu uczestniczy Ks. Abp Marian Gołębiewski
18-10-200919:00 Rezydencja Księdza Biskupa we Wrocławiu

Ks. Abp Marian Gołębiewski
celebruje Mszę św. z homilią u Księży Klaretynów
23-10-200918:00 Kaplica w klasztorze Księży Klaretynów we Wrocławiu, ul. Wieniawskiego 38

Mszę św. z homilią celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski oraz poświęca figury: św. Zygmunta Gorazdowskiego i św. Edyty Stein, które zostaną umieszczone w kaplicach wieży katedralnej
24-10-200918:30 Katedra Wrocławska p.w. Św. Jana Chrzciciela

Ks. Bp Edward Janiak
celebruje Mszę św. podczas spotkania z Księżmi Neopezbiterami
24-10-200912:00 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu

Mszę św. z homilią celebruje Ks. Abp Marian Gołębiewski z okazji 29. rocznicy protestu głodowego kolejarzy
25-10-200911:00 Lokomotywownia - Wrocław, ul. Paczkowska 26

Ks. Abp Marian Gołębiewski
uczestniczy w posiedzeniu Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski
30-10-200911:00 Warszawa


Źródło: Archidiecezja Wrocławska16:33, syzyff
Link
 
1 , 2